Volonterski centar Istra

Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji

O PROJEKTU

Projekt "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji" provodi Volonterski centar Istra zajedno s partnerima: Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola "Vladmir Gortan", Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile. Projektom se razvija i promovira volonterstvo u Istarskoj županiji, kroz djelovanje i jačanje lokalnog volonterskog centra u Istarskoj županiji s ciljem povećanja broja volontera i jačanja kapaciteta organizatora volontiranja.

Projekt lokalnog volonterskog centra "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji" provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2020., a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kroz Javni poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini, iznosom od 100.000,00 kuna.

Ciljevi projekta su:

  • Potaknuti veće uključivanje građana/ki (posebice mladih) u volonterske programe organizatora volontiranja na području Istarske županije 
  • Potaknuti i podržati razvoj novih i postojećih volonterskih programa na području Istarske županije te promovirati praksu priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem
  • Unaprijediti postojeće te uspostaviti nove suradničke odnose između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi volonterskih programa 
  • Potaknuti uspostavu i razvoj školskih volonterskih klubova/ školskih volonterskih programa
  • Povećati vidljivost (vrijednosti) volonterstva na području Istarske županije
  • Ojačati kapacitete Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra za područje Istarske županije

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, provest će se niz aktivnosti usmjerenih mladima, učenicima/cama srednjoškolskih obrazovnih programa, volonterima/kama te zainteresiranim građanima/kama te predstavnicima/cama organizatora volontiranja, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.

Tijekom informativno-motivacijskih radionica učenici/ce Srednje škole „Vladimir Gortan“, Buje i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin imat će priliku saznati više o dobrobitima volontiranja kao i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici, dok će oni najmotiviraniji/e sudjelovati u ciklusu edukativno-motivacijskih radionica tijekom kojih će imati priliku aktivno sudjelovati u procjeni potreba zajednice u kojoj žive i promišljati o potencijalnim rješenjima u obliku organizacije odgovarajućih volonterskih akcija, ili samoinicijativnog uključivanja u volonterske programe organizatora volontiranja, sukladno vlastitim interesima. Tijekom osmišljavanja i provedbe volonterskih akcija u suradnji sa organizatorima volontiranja iz zajednice te uz podršku stručnih suradnika/ca škole kao i izvoditeljica aktivnosti, mladiće imati priliku razvijati specifične vještine te ostvariti pozitivno iskustvo kratkotrajnog volontiranja. Usporedno s provedbom aktivnosti usmjerenih učenicima/cama, kroz savjetodavnu i mentorsku podršku jačat će se kompetencije stručnih suradnika/ca te jačati kapaciteti odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu školskih volonterskih programa.

Kako bi se potaklo veće uključivanje građana/ki u volonterske programe, provest će se informativne i edukativne aktivnosti, uključujući „Volontersku kavu“ s ciljem informiranja zainteresiranih građana/ki i potencijalnih volontera/ki o mogućim volonterskim prilikama usklađenim s njihovim interesima, očekivanjima i kompetencijama. Radionica „Biti volonter/ka“ provest će se s ciljem edukacije potencijalnih i/ili postojećih volontera/ki o pravima i obvezama organizatora volontiranja i volontera/ki, kao i promišljanja o vrijednostima volonterstva, motivaciji za uključivanje te osobnim i drugim dobrobitima od volontiranja.  Također, omogućit će se uključivanje volontera/ki u provedbu aktivnosti ovog projekta.

Kako bi se jačali kapaciteti organizatora volontiranja za uspostavu i kvalitetnu provedbu volonterskih programa, provest će se edukativne i informativne aktivnosti, kao i aktivnosti umrežavanja i promocije kvalitetnih volonterskih programa.

Izobrazba o menadžmentu volonterskih programa (modularna izobrazba u trajanju od 6 dana) namijenjena je organizatorima volontiranja koji žele uspostaviti i/ili unaprijediti svoje volonterske programe, odnosno postojećim ili budućim koordinatorima/cama koji/e žele unaprijediti svoja znanja  i vještine u svim fazama provedbe volonterskog programa, od: planiranja uključivanja volontera/ki, izrade opisa volonterske pozicije, pronalaženja volontera/ki, odabira i uključivanja volontera/ki, orijentacije volontera/ki, praćenja i podrške volonterima/kama,  nagrađivanja volontera/ki do procjene rada volontera/ki i volonterskog programa organizacije.

Jednokratne edukativne aktivnosti, koje će se provoditi u obliku radionica i/ili predavanja, namijenjene su koordinatorima/cama volontera/ki koji se žele dodatno usavršavati u području menadžmenta volonterskih programa. Sadržaj/teme jednokratnih aktivnosti dogovaraju se u suradnji sa zainteresiranim sudionicima/cama.

Sastanci Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki Istarske županije namijenjeni su koordinatorima/cama volontera/ki koji žele podijeliti izazove s kojima se susreću tijekom koordiniranja volonterskog programa kao i primjere dobrih praksi rada s volonterima/kama. Također, Sastanci omogućuju stjecanje informacija u nekom od specifičnih područja interesa kao i umrežavanje sa drugim organizatorima volontiranja u zajednici.

Mentorska i savjetodavna podrška namijenjena je svim organizatorima volontiranja, koordinatorima/cama volontera/ki te uključuje informiranje o zakonodavnom okviru u području volonterstva kao i konzultacije o mogućnostima razvoja volonterskih programa te prilagodbe i/ili unaprjeđenja istih. U okviru navedene podrške, moguća je i trajnija izravna mentorska i savjetodavna podrška zainteresiranim organizatorima volontiranja.

Usporedno, povećanje vidljivosti (vrijednosti) volonterstva provodit će se putem razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada putem on-line baze, diseminacijom odgovarajućih priručnika kao i novosti i primjera dobre prakse u području volontiranja putem kontinuiranih objava na društvenim i mrežnim stranicama te newslettera.

Provedba navedenih aktivnosti omogućit će jačanje postojećih i uspostavu novih suradničkih i partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave, dok će aktivnosti  stručnog usavršavanja zaposlenica i umrežavanja sa drugim volonterskim centrima, doprinijet će jačanju kapaciteta Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra.

U projektne aktivnosti mogu se uključiti svi zainteresirani organizatori volontiranja te građani/ke i volonteri/ke s područja Istarske županije, prijavom na odgovarajuće pozive kao i kontaktiranjem izvoditeljica putem kontakata: vci@vci.hr ili 097/6713214.

ODRŽAN SASTANAK NEFORMALNE MREŽE I RADIONICA

U srijedu, 11. ožujka 2020. godine održali smo sastanak Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki u Istarskoj županiji, nakon čega smo proveli radionicu "Komunikacijske i socijalne vještine u kontekstu rada s volonterima/kama". Kako nam je bilo i o čemu smo razgovarali možete pročitati ovdje.

INTERAKTIVNA PREZENTACIJA O VOLONTIRANJU

Obzirom na nemogućnost održavanja informativno-motivacijskih radionica s učenicima/cama u školama, iste smo proveli online, a sadržaj detaljnije razradili u obliku video materijala, spojenih u interaktivnu prezentaciju kroz koju učenici mogu pronaći relevantne izvore informacija iz područja volontiranja, steći nova znanja te utvrditi već postojeća.

Ova interaktivna prezentacija pruža mogućnost upoznavanja osnovnih pojmova vezanih za volontiranje (što je volontiranje, zakon o volontiranju, etički kodeks, prava i obveze volontera/ki i organizatora volontiranja itd.) i mogućnosti volontiranja (gdje i kako možete volontirati), potiče promišljanje o vlastitim interesima i mogućnostima te dobrobiti volontiranja.

Prezentacija sadrži video materijaletekstualni sadržajikonice koje vas vode na dodatna pojašnjenja istaknutih pojmova ili na korisne izvore informacija, te individualne zadatke za promišljanje o svojim interesima i mogućnostima za uključivanje u volontiranje.

Na kraju prezentacije, okušajte se u kahoot kvizu o volontiranju :)

Interaktivnu prezentaciju možete pogledati i isprobati ovdje :)