Volonterski centar Istra

PORIV

O PROJEKTU

Projekt Poriv – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva provodi se u partnerstvu Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra Rijeka, Volonterskog centra IstraCARPE DIEM - udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka i Hrvatske mreže volonterskih centara, a traje od lipnja 2017. do svibnja 2019. godine.

Usmjeren je ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta ključnih dionika u razvoju i promociji volonterstva – organizatora volontiranja i volonterskih centara. Svrha projekta je osigurati visoku razinu kvalitete volonterskih programa, adekvatnu podršku organizatorima volontiranja i  veću vidljivost volonterstva na regionalnoj i lokalnoj razini te posljedično veću uključenost građana u volontiranje.

Ciljevi projekta:

  • Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj kvalitetnih volonterskih programa i suradnju u lokalnoj zajednici s područja Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije putem edukacije o menadžmentu volonterskog programa, Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te o Standardima kvalitete za volonterske programe. Edukacije će biti namijenjene organizacijama i ustanovama u socijalnoj skrbi na području Istarske i Karlovačke županije te djelomično za područje Primorsko-goranske županije. Organizacijama će biti pružena i sustavna savjetodavna podrška u razvoju volonterskih programa.
  • Unaprijediti kapacitete, kvalitetu rada i suradnju lokalnih volonterskih centara (LVC) Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije za sustavni razvoj volonterstva i podršku organizatorima volontiranja putem procjene kapaciteta LVC-a, razvoja kurikuluma i radnih bilježnica za planirane edukacije koje će biti provedene u partnerstvu LVC-a i SMART-a te putem savjetodavne podrške u planiranju i provedbi navedenih edukacija te osnivanjem neformalnih mreža koordinatora volontera.
  • Jačati vidljivost i povećati promociju vrijednosti volonterstva putem provedbe volonterskih akcija te raznih objava o volontiranju na društvenim mrežama, web stranicama partnera te medija. Izradit će se i online priručnik o menadžmentu volontera te brošura s primjerima dobre prakse volonterskih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 699.050,76 kuna.

Tekst je prilagođena verzija vijesti o početku provedbe projekta PORIV sa stranica udruge SMART - Volonterskog centra Rijeka; izvornu verziju vijesti pročitajte ovdje.

IZDANA E-PUBLIKACIJA „KAKO IH PRONAĆI? KAKO IH ZADRŽATI? MENADŽMENT VOLONTERSKIH PROGRAMA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA“

Kao dio aktivnosti projekta „PORIV – podrška razvoju infrastrukture volonterstva“Udruga za razvoj civilnog društva SMART i projektni partneri, Carpe Diem – Lokalni volonterski centar VolonterkaVolonterski centar IstraHrvatski centar za razvoj volonterstva i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, izradili su e-publikaciju „Kako ih pronaći? Kako ih zadržati? Menadžment volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“

Više o publikaciji i projektu pročitajte u rubrici "Novosti" na našoj mrežnoj stranici.

Izvor: Volonterski centar Rijeka
Objavljeno: 10.01.2018.

RIJEKA: PRVI SASTANAK PROJEKTA PORIV

Kako bismo dobro započeli s provedbom projekta PORIV - Podrška razvoju infrastrukture volonterstva, 29. lipnja 2017. smo sudjelovali na prvom sastanku projektnih partnera u Rijeci.

Više o projektu saznajte na našim stranicama ili na stranicama Volonterskog centra Rijeka.

Objavljeno: 29.06.2017.