Volonterski centar Istra

Završeni projekti

PYLE - Post-YU for Learning Emancipation - Supporting Learners on the Way to Self-Realization 

Projekt PYLE ili Post-YU for Learning Emancipation - Supporting Learners on the Way to Self-Realization strateško je partnerstvo Volonterskog centra Istra s organizacijama Zavod BOB (Ljubljana) i KRIK (Skoplje). Financirao se kroz program Erasmus+, područje KA204 Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih, a trajao je od 1.9.2017. do 30.11.2019.

Više o projektu saznajte ovdje (engleski)

Novosti iz projekta, kao i druge teme vezane za mlade i rad s mladima te inspirativne priče iz života, možete pratiti na posebnoj stranici Knowledge Exchange Base koju uređuju sve partnerske organizacije. Ista stranica predstavlja obilje informacija iz ranijeg međunarodnog projekta PYTBUL - Post-YU Trilateral Bottom-Up Learning: Empowering Youth in the Region.

Volontiranje To Go

Projekt Volontiranje To Go provodio je Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Društvom Naša djeca PorečVolonterskim centrom Istra i Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića

Cilj projekta je izgraditi i ojačati kapacitete škole i organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolaca/ki u volontiranje, kroz: 

  • izgradnju interaktivne web platforme, 
  • edukaciju, 
  • izradu programa volontiranja, 
  • mentorstva i međusobnu suradnju i 
  • uvrštenje teme volontiranja u školski kurikulum. 

Projektom Volontiranje To Go želi se približiti volonterstvo svima koji će kroz par klikova moći svoje interese, hobije i želje pretvoriti u korisno za zajednicu. 

Projekt je započeo u lipnju 2017. te je trajao do svibnja 2019., a provodio se na području grada Poreča.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PORIV - Podrška razvoju infrastrukture volonterstva

Projekt PORIV – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva provodio se u partnerstvu Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra RijekaVolonterskog centra Istra,  CARPE DIEM - udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka Hrvatski centar za razvoj volonterstva, a trajao je od lipnja 2017. do svibnja 2019. godine.

Usmjeren je ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta ključnih dionika u razvoju i promociji volonterstva – organizatora volontiranja i volonterskih centara. Svrha projekta je osigurati visoku razinu kvalitete volonterskih programaadekvatnu podršku organizatorima volontiranja i  veću vidljivost volonterstva na regionalnoj i lokalnoj razini te posljedično veću uključenost građana u volontiranje.

Ciljevi projekta:

  • Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj kvalitetnih volonterskih programa i suradnju u lokalnoj zajednici s područja Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije putem edukacije o menadžmentu volonterskog programa, Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te o Standardima kvalitete za volonterske programe. Edukacije će biti namijenjene organizacijama i ustanovama u socijalnoj skrbi na području Istarske i Karlovačke županije te djelomično za područje Primorsko-goranske županije. Organizacijama će biti pružena i sustavna savjetodavna podrška u razvoju volonterskih programa.
  • Unaprijediti kapacitete, kvalitetu rada i suradnju lokalnih volonterskih centara (LVC) Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije za sustavni razvoj volonterstva i podršku organizatorima volontiranja putem procjene kapaciteta LVC-a, razvoja kurikuluma i radnih bilježnica za planirane edukacije koje će biti provedene u partnerstvu LVC-a i SMART-a te putem savjetodavne podrške u planiranju i provedbi navedenih edukacija te osnivanjem neformalnih mreža koordinatora volontera.
  • Jačati vidljivost i povećati promociju vrijednosti volonterstva putem provedbe volonterskih akcija te raznih objava o volontiranju na društvenim mrežama, web stranicama partnera te medija. Izradit će se i online priručnik o menadžmentu volontera te brošura s primjerima dobre prakse volonterskih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 699.050,76 kuna.

Tekst je prilagođena verzija vijesti o početku provedbe projekta PORIV sa stranica udruge SMART - Volonterskog centra Rijeka; izvornu verziju vijesti pročitajte ovdje.