Volonterski centar Istra

Završeni projekti

Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji

Projekt "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji" provodi Volonterski centar Istra zajedno s partnerima: Grad PulaGrad BujeSrednja škola "Vladmir Gortan"Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile. Projektom se razvija i promovira volonterstvo u Istarskoj županiji, kroz djelovanje i jačanje lokalnog volonterskog centra u Istarskoj županiji s ciljem povećanja broja volontera i jačanja kapaciteta organizatora volontiranja.

Projekt lokalnog volonterskog centra "Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji" provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2020., a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kroz Javni poziv za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini, iznosom od 100.000,00 kuna.

Ciljevi projekta su:

 • Potaknuti veće uključivanje građana/ki (posebice mladih) u volonterske programe organizatora volontiranja na području Istarske županije 
 • Potaknuti i podržati razvoj novih i postojećih volonterskih programa na području Istarske županije te promovirati praksu priznavanja kompetencija stečenih volontiranjem
 • Unaprijediti postojeće te uspostaviti nove suradničke odnose između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave i odgojno-obrazovnih ustanova u provedbi volonterskih programa 
 • Potaknuti uspostavu i razvoj školskih volonterskih klubova/ školskih volonterskih programa
 • Povećati vidljivost (vrijednosti) volonterstva na području Istarske županije
 • Ojačati kapacitete Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra za područje Istarske županije

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, provest će se niz aktivnosti usmjerenih mladima, učenicima/cama srednjoškolskih obrazovnih programa, volonterima/kama te zainteresiranim građanima/kama te predstavnicima/cama organizatora volontiranja, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.

Tijekom informativno-motivacijskih radionica učenici/ce Srednje škole „Vladimir Gortan“, Buje i Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin imat će priliku saznati više o dobrobitima volontiranja kao i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici, dok će oni najmotiviraniji/e sudjelovati u ciklusu edukativno-motivacijskih radionica tijekom kojih će imati priliku aktivno sudjelovati u procjeni potreba zajednice u kojoj žive i promišljati o potencijalnim rješenjima u obliku organizacije odgovarajućih volonterskih akcija, ili samoinicijativnog uključivanja u volonterske programe organizatora volontiranja, sukladno vlastitim interesima. Tijekom osmišljavanja i provedbe volonterskih akcija u suradnji sa organizatorima volontiranja iz zajednice te uz podršku stručnih suradnika/ca škole kao i izvoditeljica aktivnosti, mladiće imati priliku razvijati specifične vještine te ostvariti pozitivno iskustvo kratkotrajnog volontiranja. Usporedno s provedbom aktivnosti usmjerenih učenicima/cama, kroz savjetodavnu i mentorsku podršku jačat će se kompetencije stručnih suradnika/ca te jačati kapaciteti odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu školskih volonterskih programa.

Kako bi se potaklo veće uključivanje građana/ki u volonterske programe, provest će se informativne i edukativne aktivnosti, uključujući „Volontersku kavu“ s ciljem informiranja zainteresiranih građana/ki i potencijalnih volontera/ki o mogućim volonterskim prilikama usklađenim s njihovim interesima, očekivanjima i kompetencijama. Radionica „Biti volonter/ka“ provest će se s ciljem edukacije potencijalnih i/ili postojećih volontera/ki o pravima i obvezama organizatora volontiranja i volontera/ki, kao i promišljanja o vrijednostima volonterstva, motivaciji za uključivanje te osobnim i drugim dobrobitima od volontiranja.  Također, omogućit će se uključivanje volontera/ki u provedbu aktivnosti ovog projekta.

Kako bi se jačali kapaciteti organizatora volontiranja za uspostavu i kvalitetnu provedbu volonterskih programa, provest će se edukativne i informativne aktivnosti, kao i aktivnosti umrežavanja i promocije kvalitetnih volonterskih programa.

Izobrazba o menadžmentu volonterskih programa (modularna izobrazba u trajanju od 6 dana) namijenjena je organizatorima volontiranja koji žele uspostaviti i/ili unaprijediti svoje volonterske programe, odnosno postojećim ili budućim koordinatorima/cama koji/e žele unaprijediti svoja znanja  i vještine u svim fazama provedbe volonterskog programa, od: planiranja uključivanja volontera/ki, izrade opisa volonterske pozicije, pronalaženja volontera/ki, odabira i uključivanja volontera/ki, orijentacije volontera/ki, praćenja i podrške volonterima/kama,  nagrađivanja volontera/ki do procjene rada volontera/ki i volonterskog programa organizacije.

Jednokratne edukativne aktivnosti, koje će se provoditi u obliku radionica i/ili predavanja, namijenjene su koordinatorima/cama volontera/ki koji se žele dodatno usavršavati u području menadžmenta volonterskih programa. Sadržaj/teme jednokratnih aktivnosti dogovaraju se u suradnji sa zainteresiranim sudionicima/cama.

Sastanci Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki Istarske županije namijenjeni su koordinatorima/cama volontera/ki koji žele podijeliti izazove s kojima se susreću tijekom koordiniranja volonterskog programa kao i primjere dobrih praksi rada s volonterima/kama. Također, Sastanci omogućuju stjecanje informacija u nekom od specifičnih područja interesa kao i umrežavanje sa drugim organizatorima volontiranja u zajednici.

Mentorska i savjetodavna podrška namijenjena je svim organizatorima volontiranja, koordinatorima/cama volontera/ki te uključuje informiranje o zakonodavnom okviru u području volonterstva kao i konzultacije o mogućnostima razvoja volonterskih programa te prilagodbe i/ili unaprjeđenja istih. U okviru navedene podrške, moguća je i trajnija izravna mentorska i savjetodavna podrška zainteresiranim organizatorima volontiranja.

Usporedno, povećanje vidljivosti (vrijednosti) volonterstva provodit će se putem razmjene informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada putem on-line baze, diseminacijom odgovarajućih priručnika kao i novosti i primjera dobre prakse u području volontiranja putem kontinuiranih objava na društvenim i mrežnim stranicama te newslettera.

Provedba navedenih aktivnosti omogućit će jačanje postojećih i uspostavu novih suradničkih i partnerskih odnosa između organizacija civilnog društva, javnih ustanova i jedinica lokalne samouprave, dok će aktivnosti  stručnog usavršavanja zaposlenica i umrežavanja sa drugim volonterskim centrima, doprinijet će jačanju kapaciteta Volonterskog centra Istra kao lokalnog volonterskog centra.

Isprobajte i pogledajte interaktivnu prezentaciju o volontiranju ovdje :)

Volontiranje je uKLJUČivanje

Projekt ''Volontiranje je uKLJUČivanje'' provodio je Volonterski centar Istra zajedno s dvije partnerske ustanove: Dom za odgoj djece i mladeži i Dječji dom ''Ruža Petrović''.

Projekt je doprinosio socijalnom uključivanju mladih iz alternativne skrbi kroz aktivnosti inkluzivnog volontiranja i jačanja socijalno-emocionalnih kompetencija, te jačanju i umrežavanju ustanova socijalne skrbi i organizatora volontiranja.

Ciljevi projekta su:

 • Povećati motivaciju i sposobnosti mladih iz alternativne skrbi za inkluzivno volontiranje i druge oblike aktivnog sudjelovanja u društvu
 • Ojačati socijalno-emocionalne kompetencije mladih iz alternativne skrbi, koje doprinose povećanju kvalitete života i izgleda na tržištu rada
 • Povećati informiranost mladih o programima i uslugama u zajednici, kroz povezivanje s pružateljima usluga i organizatorima volontiranja
 • Ojačati kapacitete ustanova socijalne skrbi za podršku mladima u provedbi inkluzivnih volonterskih aktivnosti te za kvalitetno uključivanje i upravljanje radom volontera iz zajednice
 • Povećati motivaciju i sposobnosti organizatora volontiranja za vođenje kvalitetnih inkluzivnih volonterskih programa

Projekt se provodio u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020., a sufinanciran je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kroz Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu, u iznosu od 69.000,00 kuna.

ProActive - osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada

Projekt "ProActive – osnaživanje kompetencija mladih za aktivan pristup tržištu rada", Volonterski centar Istra provodio je u partnerstvu s Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića PorečGimnazijom Pula i Talijanskom srednjom školom Dante Alighieri, Pula - Scuola media superiore Italiana Dante Alighieri, Pola.

Projekt je bio usmjeren razvoju poduzetničkih i socijalno-emocionalnih kompetencija učenika/ca srednjoškolskih programa obrazovanja, u svrhu jačanja (samo)zapošljivosti mladih.

Ukupno 220 učenika/ca partnerskih škola bilo je uključeno u informativno-motivacijske radionice, od čega je ukupno 40 zainteresiranih učenika/ca imalo priliku sudjelovati u ciklusu od 4 radionice, te drugim aktivnostima individualne i grupne podrške i praćenja razvoja ideja.

Ciklus radionica, kao i aktivnosti podrške u individualnom/grupnom projektnom radu, bio je usmjeren jačanju i unaprjeđenju sljedećih kompetencija učenika/ca:

Socijalno – emocionalne kompetencije kroz: samo-procjenu osobnih kompetencija, razvoja svijesti o sebi, razvoj organizacijskih i pregovaračkih vještina te vještina rada u timu i ostvarivanja odnosa, postavljanje osobnih i profesionalnih ciljeva, odgovorno donošenje odluka uz razvoj šire društvene svijesti

Poduzetničke kompetencije kroz: razvoj vještina pravilnog pisanja životopisa i molbe, razvoj govorničkih/prezentacijskih vještina i samo-predstavljanja, usvajanje znanja području (samo)zapošljavanja i bolje razumijevanje tržišta rada, te kroz razvoj inovativnosti, kreativnosti i kritičkoga promišljanja.

Po završetku izravnih aktivnosti, izradio se se program radionica koji je, u obliku e-brošure, dostupan i distribuiran ostalim organizacijama, odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim institucijama usmjernim jačanju kompetencija mladih za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Radionice su provodile Tihana Fontana i Aleksandra Lera, ispred Volonterskog centra Istra, u suvoditeljstvu s Marinelom Dropulić Ružić i Mojcom Tavčar-Benčić, sudionicama Treninga za mentore za rad s nezaposlenim mladima, te uz podršku volontera/ki.

Projekt se provodio u razdoblju od 1. rujna 2019. do 31. kolovoza 2020., a sufinanciran je od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kroz dodjelu donacija u 2019. godini „Pružimo znanje, potaknimo inicijative“.

OSNAŽIVANJE KOMPETENCIJA MLADIH ZA AKTIVAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA - PRIRUČNIK ZA PROVODITELJE S PROGRAMOM RADIONICA VOLONTERSKI CENTAR ISTRA 2020. (901.8 KB)

Pojmovnik ProActive (103.7 KB)

ProActive1 Rijec mladih poduzetnika.pdf (357.4 KB)

ProActive2 Primjeri metoda neformalnog obrazovanja.pdf (255.6 KB)

ProActive3 Klub za zaposljavanje mladih KZ.pdf (194.2 KB)

ProActive4 Iz kuta strucnjaka.pdf (216.6 KB)

RAZVOJ PODUZETNICKE IDEJE (1).pdf (500.2 KB)

Materijali - davanje povratne informacije (2).pdf (520.6 KB)

PYLE - Post-YU for Learning Emancipation - Supporting Learners on the Way to Self-Realization 

Projekt PYLE ili Post-YU for Learning Emancipation - Supporting Learners on the Way to Self-Realization strateško je partnerstvo Volonterskog centra Istra s organizacijama Zavod BOB (Ljubljana) i KRIK (Skoplje). Financirao se kroz program Erasmus+, područje KA204 Strateška partnerstva u obrazovanju odraslih, a trajao je od 1.9.2017. do 30.11.2019.

Više o projektu saznajte ovdje (engleski)

Novosti iz projekta, kao i druge teme vezane za mlade i rad s mladima te inspirativne priče iz života, možete pratiti na posebnoj stranici Knowledge Exchange Base koju uređuju sve partnerske organizacije. Ista stranica predstavlja obilje informacija iz ranijeg međunarodnog projekta PYTBUL - Post-YU Trilateral Bottom-Up Learning: Empowering Youth in the Region.

Volontiranje To Go

Projekt Volontiranje To Go provodio je Centar za građanske inicijative Poreč u partnerstvu s Društvom Naša djeca PorečVolonterskim centrom Istra i Turističko-ugostiteljskom školom Antona Štifanića

Cilj projekta je izgraditi i ojačati kapacitete škole i organizatora volontiranja u zajednici za održivo uključivanje srednjoškolaca/ki u volontiranje, kroz: 

 • izgradnju interaktivne web platforme, 
 • edukaciju, 
 • izradu programa volontiranja, 
 • mentorstva i međusobnu suradnju i 
 • uvrštenje teme volontiranja u školski kurikulum. 

Projektom Volontiranje To Go želi se približiti volonterstvo svima koji će kroz par klikova moći svoje interese, hobije i želje pretvoriti u korisno za zajednicu. 

Projekt je započeo u lipnju 2017. te je trajao do svibnja 2019., a provodio se na području grada Poreča.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

PORIV - Podrška razvoju infrastrukture volonterstva

Projekt PORIV – Podrška razvoju infrastrukture volonterstva provodio se u partnerstvu Udruge za razvoj civilnog društva SMART – Volonterskog centra RijekaVolonterskog centra Istra,  CARPE DIEM - udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka Hrvatski centar za razvoj volonterstva, a trajao je od lipnja 2017. do svibnja 2019. godine.

Usmjeren je ka rješavanju problema nedostatne razvijenosti kapaciteta ključnih dionika u razvoju i promociji volonterstva – organizatora volontiranja i volonterskih centara. Svrha projekta je osigurati visoku razinu kvalitete volonterskih programaadekvatnu podršku organizatorima volontiranja i  veću vidljivost volonterstva na regionalnoj i lokalnoj razini te posljedično veću uključenost građana u volontiranje.

Ciljevi projekta:

 • Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za razvoj kvalitetnih volonterskih programa i suradnju u lokalnoj zajednici s područja Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije putem edukacije o menadžmentu volonterskog programa, Potvrdi o kompetencijama stečenim kroz volontiranje te o Standardima kvalitete za volonterske programe. Edukacije će biti namijenjene organizacijama i ustanovama u socijalnoj skrbi na području Istarske i Karlovačke županije te djelomično za područje Primorsko-goranske županije. Organizacijama će biti pružena i sustavna savjetodavna podrška u razvoju volonterskih programa.
 • Unaprijediti kapacitete, kvalitetu rada i suradnju lokalnih volonterskih centara (LVC) Istarske, Karlovačke i Primorsko-goranske županije za sustavni razvoj volonterstva i podršku organizatorima volontiranja putem procjene kapaciteta LVC-a, razvoja kurikuluma i radnih bilježnica za planirane edukacije koje će biti provedene u partnerstvu LVC-a i SMART-a te putem savjetodavne podrške u planiranju i provedbi navedenih edukacija te osnivanjem neformalnih mreža koordinatora volontera.
 • Jačati vidljivost i povećati promociju vrijednosti volonterstva putem provedbe volonterskih akcija te raznih objava o volontiranju na društvenim mrežama, web stranicama partnera te medija. Izradit će se i online priručnik o menadžmentu volontera te brošura s primjerima dobre prakse volonterskih aktivnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija, kroz Europski socijalni fond, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”, u iznosu od 699.050,76 kuna.

Tekst je prilagođena verzija vijesti o početku provedbe projekta PORIV sa stranica udruge SMART - Volonterskog centra Rijeka; izvornu verziju vijesti pročitajte ovdje.