Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

U predbožićnoj, ugodnoj i opuštenoj, atmosferi, 23.12.2021. održali smo sastanak s kriznim volonterima/kama Gradskog društva Crvenog križa Pula.Volonterima i volonterkama smo predstavili djelovanje Volonterskog centra Istra, uvodno ih informirali o Zakonu o volonterstvu te najvažnijim pojmovima i definicijama, ali smo naglasak stavili na neformalno učenje, kompetencije i iskustveno učenje kao ...

Pročitajte više...

Ispred Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana su u utorak, 23. studenog 2021. održale online radionicu "Aktivno građanstvo: Kako motivirati dionike lokalne zajednice". Radionica je održana u sklopu Info dana za udruge, koje organizira Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.Kroz 2 sata kombinacije prezenatacije (teorijske podloge) ...

Pročitajte više...

Zaposlenice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana, su u petak 05.11.2021. održale radionicu za studente i studentice na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli za studente i studentice 5. godine smjera Poslovna ekonomija, u sklopu kolegija Društvene inovacije i poduzetništvo.Radionica se održala u dva dijela, od ...

Pročitajte više...

Zaposlenice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana, su povodom Međunarodnog dana koordinatora/ica volontera/ki (05.11.) održale drugi ovogodišnji sastanak Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki te jednokratnu radionicu "Neformalno učenje u radu s volonterima/kama", namijenjene organizacijama koje uključuju volonterke i volontere u svoj rad, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.Sastanak i radionica su se ...

Pročitajte više...

Zaposlenice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana, su pripremile i provele edukaciju "Menadžment volontera u organizacijama osoba s invaliditetom", koja se održala u suradnji s Udrugom slijepih Istarske županije. Na edukaciji su sudjelovali zaposlenici i zaposlenice Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, a edukacija je održana u 2 modula, održana ...

Pročitajte više...