Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

31. listopada službeno je završen projekt solidarnosti „Za održivu budućnost“. Projekt solidarnosti osmišljen je na inicijativu članova i članica Kluba mladih volontera/ki, programa kojeg u suradnji provode Volonterski centar Istra i Udruga ZUM. Mladi uključeni u program Kluba mladih volonter/ki prepoznali su problem onečišćenih plaža, čijem su rješavanju odlučili doprinijeti ...

Pročitajte više...

U četvrtak, 11. studenog 2021., Tihana Fontana je, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala u online treningu na temu „Odnos mentora/ice i praktikanta/ice kroz razumijevanje pojmova diskriminacije i nenasilne komunikacije“ u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava-Hrvatska. Na treningu obrađena je tema diskriminacija s naglaskom na prepoznavanje i sprječavanje iste., također, ...

Pročitajte više...

U srijedu, 10 studenog 2021., Aleksandra Lera je, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala na Tematskom sastanku korisnika, u okviru manifestacije pod nazivom „U potrazi za uključivanjem i raznolikošću“ u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Na Tematskom sastanku korisnika, provedenom u online obliku, imali smo priliku dobiti informacije o ...

Pročitajte više...

Zaposlenice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana, su u petak 05.11.2021. održale radionicu za studente i studentice na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli za studente i studentice 5. godine smjera Poslovna ekonomija, u sklopu kolegija Društvene inovacije i poduzetništvo.Radionica se održala u dva dijela, od ...

Pročitajte više...

Zaposlenice Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera i Tihana Fontana, su povodom Međunarodnog dana koordinatora/ica volontera/ki (05.11.) održale drugi ovogodišnji sastanak Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki te jednokratnu radionicu "Neformalno učenje u radu s volonterima/kama", namijenjene organizacijama koje uključuju volonterke i volontere u svoj rad, odnosno koordinatorima/cama volontera/ki.Sastanak i radionica su se ...

Pročitajte više...