Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

Volonterski centar Istra i Udruga ZUM pozivaju sve zainteresirane koordinatore/ice volontera na dvije aktivnosti usmjerene razvoju i unaprjeđenju kvalitete volonterskih programa u organizaciji Udruge ZUM i Volonterskog centra Istra, koje će se održati 16.04.2019., u trajanju od 10:30 do 17:30 sati, u prostorijama Istarske razvojne agenciji u Puli, na adresi ...

Pročitajte više...

Hrvatski centar za razvoj volonterstva (ranije Hrvatska mreža volonterskih centara) sakupio je informacije i podatke o radu u području volonterstva za 2018. godinu, od ukupno 26 lokalnih i regionalnih volonterskih centara te organizacija koje promiču volonterstvo.Godišnji izvještaj o radu volonterskih centara u 2018. godini napravljen je kao infografika i pogledati ...

Pročitajte više...

U srijedu, 27.02.2019. održana je radionica „Biti volonter/ka“, namijenjena svim građanima/kama zainteresiranima za volontiranje, kao i volonterima/kama uključenim u volonterske aktivnosti organizacija civilnog društva i javnih ustanova u zajednici. Cilj ovog programa osposobljavanja za volontere jest unaprijediti znanja i osnovne vještine za volontiranje te na taj način pripremiti sudionike/ce za ...

Pročitajte više...

Jedna od prvih aktivnosti koju je naš Klub mladih volontera organizirao ove godine je šetnja park-šumom Šijana, u subotu, 23.3.2019.Želja i ideja je proizašla na prvom susretu članova/ica Kluba, kako bi se organizirala i ponudila aktivnost za drug mlade i širu javnost, koja uključuje promociju aktivnog načina života, boravka u ...

Pročitajte više...

Predstavnica Volonterskog centra Istra, Aleksandra Lera,  22.03.2019. godine sudjelovala je na konferenciji „Volontiranje u području socijalne skrbi“, u organizaciji Udruge SMART s ciljem predstavljanja ciljeva i rezultata međunarodnog projekta „SoVol: izgradnja kapaciteta u socijalnom sektoru kroz razvoj volonterskih programa u ustanovama socijalne skrbi u regiji Srednje i Istočne Europe“, Financiranog ...

Pročitajte više...