Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

U ožujku je Aleksandra, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala u 2 fokusne grupe vezano uz potrebe i prava mladih. U fokusnoj grupi u okviru projekta „Mreža za aktivaciju mladih“ Udruge ZAMISLI naglasak je bio prepoznavanju i definiranju područja rada s mladima, kao i definiranju uloge osobe koja radi s mladima ...

Pročitajte više...
Radionica (1)

Andrea Budić, ispred Volonterskog centra Istra, sudjelovala je 11. ožujka 2021. godine na online radionici: „Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje organizacija civilnoga društva u zajednici“ u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART.Cilj ove radionice bio je predstaviti pojam društvenog kapitala te utvrditi kako različite organizacije ...

Pročitajte više...

Tijekom veljače i ožujka održan je niz partnerskih sastanaka u okviru programa „Lokalni volonterski centar Istra“, s ciljem planiranja aktivnosti u prvoj godini provedbe. Na sastanku sa predstavnicima Centra za socijalnu skrb Pula i Osnovne škole Centar dogovoren je način uspostave programa pomoći u učenju za učenike osnovne škole kojima ...

Pročitajte više...

U okviru suradnje sa Udrugom STATUS M, Aleksandra je u 5 susreta održanih tijekom veljače i ožujka 2021. godine, sudjelovala u online treningu za trenere („International Facilitator and Content Development Workshop“) za provedbu programa Aktivni građani, usmjerenog na područje klimatskih promjena. U međunarodnoj atmosferi, osobe koje rade s mladima jačale ...

Pročitajte više...

Tijekom 2020. godine, u okviru projekta lokalnog volonterskog centra „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“ financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Volonterski centar Istra  započeo je s procesom sistematizacije dokaza te je dostavom obrasca  zahtjeva za dodjeljivanje oznake kvalitete i obrasca samoprocjene uz pripadajuće dokaze započet ...

Pročitajte više...