Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

Danas smo sudjelovali na radionici Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa organizacija civilnog društva, u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva SMART. Cilje je radionice bio upoznati sudionike, predstavnike organizacija civilnog društva, s ciljevima praćenja i vrednovanja organizacije, njenih programa i projekata koje provodi; načinima provedbe praćenja i vrednovanja, odnosno metodama kojim ...

Pročitajte više...

Volonterski centar Istra organizirao je „Kavu s voditeljicom Kluba za zapošljavanje mladih Karlovačke županije“ – webinar o zapošljavanju.   „Kava sa…“ jedna je od aktivnosti projekta "Volontiranje je uKLJUČivanje", a zamišljena je kao druženje sa stručnjacima iz područja zapošljavanja, zdravlja i aktivnog sudjelovanja u društvu te pružanje informacija publici kroz polustrukturirani intervju sa stručnjacima. ...

Pročitajte više...

Danas smo s partnerima na projektu The Key, razgovarali o napretku pripremnih aktivnosti projekta, kao i praćenju projektnih aktivnosti. Trenutno se aktivno bavimo prvim ciljem projekta, a to je razvoj inovativne metodologije u području rada s mladima usmjerene na njihovu aktivaciju i osnaživanje u tranziciji u odraslu dob. Metode na ...

Pročitajte više...

Volonterski je centar Istra, 14. je svibnja, sudjelovao na online sastanku lokalnih i regionalnih centara kojeg je organizirao Hrvatski centar za razvoj volonterstva.   Na  sastanku smo otvorili teme uloge volonterskih centara  te se dotakli prepreka s kojima se volonterski centri susreću u funkcioniranju i definirali preporuke koje će nam ...

Pročitajte više...

Svi organizatori volontiranja obvezni su MDOMSP-u podnijeti godišnje Izvješće o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, na temelju kojih MDOMPS statistički obradi podatke o organiziranom volontiranju. Statistička obrada rezultira popisom organizatora, volontera/ki, brojem volonterskih sati te troškova volontiranja. Također, dostupna je i komparativna statistika za navedene parametre, u odnosu na 2018. godinu. ...

Pročitajte više...