Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14) propisano je uvođenje standarda kvalitete koje njegovim donošenjem postaje obavezno za pružatelje institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koji žele pružati usluge u mreži. Sukladno navedenom, kao i „Smjernicama za uvođenje standarda kvalitete“ Pravilnika o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14), Ministarstvo socijalne politike ...

Pročitajte više...

Kroz suradnju s udrugom Zelena Istra povezali smo volonterstvo s razumijevanjem zdravlja i pokušali otkriti koji su pozitivni učinci volontiranja na zdravlje čovjeka. Učenice i učenici srednje Medicinske i srednje Strukovne škole iz Pule koji sudjeluju u projektu Zelene Istre "Istarski zeleni pjat 2" imali su priliku poslušati i što je ...

Pročitajte više...

Kao što već vjerojatno znate, Sukladno članku 33. Zakona o volonterstvu te Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja svaki organizator volontiranja DUŽAN je Ministarstvu socijalne politike i mladih dostaviti godišnje izvješće o volontiranju koje je organizirao u protekloj godini. Izvještajno razdoblje se odnosi na vremensko ...

Pročitajte više...

Na nedavno zatvorenom natječaju Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Volonterski centar Istra ostvario je financiranje na jednom projektu, a pojavljuje se i kao partner na projektu novoosnovane umaške udruge Pružam ti ruku,  koja je također ostvarila financiranje.Kao što ste već naslutili iz uvoda došlo je vrijeme i ...

Pročitajte više...

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i Vodič za popunjavanje PotvrdeOvogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) pokriveno je važno područje koje nije bilo definirano dosadašnjim zakonskim odredbama, a odnosi se na priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije ...

Pročitajte više...