Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

11.04.2016.

Drugi i treći rovinjski SKV susret

Snažni kao volonteri - s 2. susreta

Nakon prve dvodnevne radionice projekta "Snažni kao volonteri" (18.-19.3.) s građanima Rovinja smo se nastavili družiti 1. i 2. te 9. travnja 2016.

Između prvog i drugog odnosno drugog i trećeg modula polaznice su, uz mentorsku podršku VCI-ja, radile na svojim domaćim zadaćama odnosno prikupljale dodatne podatke o detektiranim problemima (npr. mapirale su sadržaje nedostupne osobama s invaliditetom zbog arhitektonskih barijera, analizirale alokaciju sredstava gradskog proračuna za pojedine stavke, pretraživale registar udruga, uspostavile komunikaciju s potencijalnim suradnicima, anketirale mlade o njihovim interesima, proučile propise i druge obvezujuće dokumente koji se tiču prava osoba s invaliditetom i sl.). Na temelju provedenih zadaća i diskusije o utjecaju na pojedince i zajednicu suzili smo izbor problema, detektiranih na prvom modulu, na sljedeće: 

1. arhitektonske barijere su u Rovinju vrlo raširena pojava koja onemogućuje pristup osoba s invaliditetom uslugama i sadržajima, što ugrožava njihova ljudska prava, kvalitetu života i uključenost u zajednicu, 

2. sredstva koja se iz gradskog proračuna usmjeravaju na razvoj usluga i sadržaja u području socijalne skrbi i zdravlja, a osobito za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom, nisu dovoljna da bi unaprijedila situaciju već samo održavaju status quo (usmjerenost na korištenje usluga u Puli, nedovoljna podrška djeci/ mladima s problemima u ponašanju i sl.),

3. nedostatak kulturnih, zabavnih i obrazovnih sadržaja u Rovinju, osobito za mlade (premalo kontinuiranih sadržaja nevezanih za sport, nedostatak prostora i sadržaja za cjeloviti razvoj mladih i jačanje njihove inicijativnosti, podrška Grada uglavnom jednokratnim/ kratkotrajnim aktivnostima i aktivnostima u turističkoj sezoni itd.).

Za izborom prioritetnih problema slijedila je analiza svih uzroka i uvjeta koji (p)održavaju postojanje i nerješavanje problema te razloga neuspjeha dosadašnjih inicijativa (mladih). Također smo se bavili mogućim pristupima ukazivanja na probleme ili početka njihovog rješavanja kroz građansku/ volontersku akciju te prednostima i nedostacima različitih pristupa. 

Na temelju tih analiza i rasprava, polaznice/i su odlučile da će se baviti problemom arhitektonskih barijera u Rovinju i to kroz volontersku akciju izrade i postavljanja rampe za lakši pristup osoba s invaliditetom na jednu javnu ustanovu u Rovinju.

Na trećem su susretu polaznice također vježbale vještine zagovaranja odnosno vještine utemeljenog argumentiranja, konciznog i fokusiranog prezentiranja i jasne komunikacije koja doprinosi suradnji i zajedničkom rješavanju problema s nadležnim tijelima. U Rovinju smo, dakle, puno radili - i pritom se dobro zabavljali :)


Prvi SKV susret

Zadnja SKV radionica

Fotke


Snažni kao volonteri - s 2. susreta Snažni kao volonteri - s 3. susreta Snažni kao volonteri - s 3. susreta Projekt "Snažni kao volonteri" financira Zaklada