Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

03.04.2019.

Poziv: Okrugli stol na temu školskog volontiranja i izobrazba "Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje"

Volonterski centar Istra i Udruga ZUM pozivaju sve zainteresirane koordinatore/ice volontera na dvije aktivnosti usmjerene razvoju i unaprjeđenju kvalitete volonterskih programa u organizaciji Udruge ZUM i Volonterskog centra Istra, koje će se održati 16.04.2019., u trajanju od 10:30 do 17:30 sati, u prostorijama Istarske razvojne agenciji u Puli, na adresi Mletačka ulica 12.

Okrugli stol na temu uspostave i provedbe školskih volonterskih programa, odnosno školskog volontiranja organizira Udruga ZUM kao završnu aktivnost projekta „VOLUNTEEN“, na kojem će se razgovarati o izazovima u radu sa školskim volonterima/kama, sustavu podrške za unaprjeđenje i razvoj školskih volonterskih programa te mogućnostima odgojno-obrazovnim ustanova sa organizatorima volontiranja: organizacijama civilnog društva i javnim ustanovama. Okrugli stol je namijenjen svim odgojno-obrazovnim ustanovama, stručnim suradnicima/cama i učenicima/cama zainteresiranima za razvoj i/ili unaprjeđenje školskih volonterskih programa te svim organizatorima volontiranja zainteresiranima za uključivanjem učenika/ca srednjih škola u volonterske aktivnosti.

Program izobrazbe „Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje“ provodit će se u organizaciji Volonterskog centra Istra, kao jedna od aktivnosti projekta „PORIV - Podrška razvoju infrastrukture volonterstva“. Izobrazba je namijenjena koordinatorima/cama volontera/ki koji djeluju u organizacijama civilnog društva te javnim ustanovama, a provodi se s ciljem upoznavanja sa konceptom kompetencija, ključnim dijelovima i svrhom Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, odnosno osposobljavanja koordinatora volontera/ki za učinkovito i kvalitetno praćenje kompetencija volontera/ki.

PROGRAM

10:15-10:30 – Medijska konferencija

10:30-12:00 – Okrugli stol

12:00-12:30 – Osvježenje i zakuska

12:30-17:30 – Izobrazba Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Više informacija o svakoj aktivnosti dostupno je u priloženim Pozivima. Zainteresirane sudionike molimo da se prijave putem obrasca, zaključno s 12. travnja 2019. za Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, odnosno 15. travnja 2019. za sudjelovanje na Okruglom stolu.

Za dodatne informacije ili dodatno pojašnjenje molimo da se javite na sljedeće kontakt podatke:

Vlasta Vujačić (Udruga ZUM): vlasta@udrugazum.org, 099/252 94 88

Aleksandra Lera (Volonterski centar Istra): aleksandra@vci.hr, 097/671 32 14