Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

11.05.2020.

Održan webinar "Svi na istom brodu: organizacoijsko okruženje u radu s volonterima/kama"

Webinar na temu „Svi na istom brodu: organizacijsko okruženje u radu s volonterima/kama“ vodila je projektna voditeljica u Volonterskom centru Istra, Aleksandra Lera.  Održao se 8. svibnja 2020., a nastao je u projektu „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“ čiji je  nositelj Volonterski centar Istra.  Na sastanku Neformalne mreže koordinatora/ica volontera/ki, prepoznali su se sljedeći izazovi u provedbi volonterskih programa: nezainteresiranost zaposlenika/ca za volontere/ke, nepoticajno i nemotivirajuće okruženje za volontere/ke kao i opterećenje i izazovi s kojima se susreću u svom radu koordinatori/ke  i volontera/ki te je ovaj webinar nastao s ciljem da pruži smjernice  za uključivanje zaposlenika/ca i drugih suradnika/ca u razvoj i provedbu volonterskih programa.

Voditeljica webinara upoznala je sudionike/ce s motivima i dobrobitima uključivanja volontera/ki u rad organizacije, te motivima i dobrobitima uspostave i razvoja školskih volonterskih programa. Navela je glavne izazove koji se javljaju u radu s volonterima/kama, a to su: nedostatak resursa, nejasna podjela i dodjela odgovornosti, nepovjerenje između zaposlenika/ca i volontera/ki te fluktuacija volontera/ki i zaposlenika/ca. Napomenula je da su spremnost i otvorenost organizacije za razumijevanje volontiranja kao dvosmjernog procesa od kojeg imaju koristi kako volonteri, tako i organizacija, preduvjeti za uspostavu volonterskog programa u organizaciji

Volonterski programi kao skup aktivnosti koji se provode s ciljem uključivanja i djelovanja volontera/ki unutar organizacije, ukoliko su promišljeni i kvalitetno uspostavljeni, mogu doprinijeti prevladavanju navedenih izazova. Ciklus menadžmenta volonterskih programa sastoji se od 8 faza, koje je potrebno kontinuirano pratiti, evaluirati te prema potrebi unaprjeđivati pojedine elemente s ciljem povećanja kvalitete rada s volonterima/kama.

 Voditeljica navodi smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za uključivanje/rad s volonterima/kama u organizaciji u odnosu na zaposlenika/ce i suradnike/ce:

-          upoznavanje zaposlenika/ca organizacije s načelima volontiranja

-          objašnjavanje "upravi" i zaposlenicima/cama razloge provedbe volonterskog programa

-          stjecanje podrške "uprave" organizacije za provedbu programa

-          procjena kapaciteta organizacije za provedbu volonterskog programa

-          uključivanje zaposlenika/ca u osmišljavanje volonterskih programa

-          omogućavanje prilika zaposlenicima/cama organizacije da sudjeluju u volonterskom programu (mentori/ce, supervizori/ce)

-          prikupljanje povratnih informacija i evaluaciju volontera/ki od strane zaposlenika

-          omogućavanje prilika za povezivanje zaposlenika/ca i volontera/ki

Volonterski centar Istra otvoren je za pitanja, pomoć te dostupan za davanje podrške prilikom prilagođavanja navedenih smjernica kontekstu pojedinog organizatora volontiranja.

Partneri na projektu „Jačanje volonterstva u Istarskoj županiji“ su: Grad Pula, Grad Buje, Srednja škola „Vladimira Gortana“ Buje, Grad Pazin i Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, a projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 

Zahvaljujemo našoj volonterki Loreni Ivančić na sudjelovanju u webinaru te sastavljanju izvještaja o provedenoj aktivnosti.