Volonterski centar Istra

Novosti RSS feed

14.07.2021.

Volonteka: Objavljena nova e-platforma za volontiranje

Volonterski centar Zagreb je 05. srpnja 2021. objavio da je nova verzija e-platforme za volontiranje - Volonteka spremna za rad s korisnicima_cama!

Volonteka je online platforma koja kroz volonterske aktivnosti povezuje organizatore volontiranja i volontere, s ciljem razvoja aktivne volonterske zajednice i doprinosa razvoju volontiranja u cijeloj Hrvatskoj. Kroz novu platformu, Volonterski centar Zagreb želi:

- Potaknuti neprofitne organizacije u Hrvatskoj da se kroz organizirano volontiranje otvore građanima_kama, njihovim znanjima i vještinama.

- Svim građanima RH ponuditi pristup informacijama o volontiranju i volonterskim aktivnostima.

- Volonterima_kama i potencijalnim volonterima_kama neovisno o njihovoj dobi, socijalnom statusu, spolu ili drugim obilježjima omogućiti da što lakše pronađu odgovarajuće prilike za volontiranje te ih potaknuti na volontiranje kao stil života kroz koji grade odgovorne, aktivne i humane zajednice kao i sebe same.

- Doprinijeti kvaliteti podataka o volontiranju kako bi se odluke o njegovom razvoju temeljile na stvarnim potrebama te ponuditi relevantne podatke za oblikovanje javnih politika vezanih uz volontiranje.

Nova verzija Volonteke trenutno se aktivno koristi za potrebe online platforme za volontiranje Volonterskog centra Zagreb, no uskoro će biti dostupna na nacionalnoj razini drugim regionalnim i lokalnim volonterskim centrima te organizatorima volontiranja i građanima_kama diljem Hrvatske.

Projekt izrade nacionalne e-platforme za volontiranje – Volonteka vodio je Volonterski centar Zagreb u koordinaciji s Hrvatskim centrom za razvoj volonterstva

Platformi možete pristupiti ovdje, a registrirati se možete kao volonteri_ke ili kao organizatori volontiranja koji objavljuju volonterske aktivnosti i traže volontere_ke.