Volonterski centar Istra

Jeste li znali...?

MOTIVACIJA ZA VOLONTIRANJE

U kontekstu rada s volonterima/kama, važno je razmišljati o tome što pokreće njihovo volontersko djelovanje, održava ga i usmjerava. Razumijevanjem motivacije unaprjeđujemo dnos i podižemo kvalitetu rad s volonterima/kama, što dovodi do uključivanja novih volontera/ki i zadržavanja postojećih.

U članku pročitajte koji konkretni motivi pokreču volontere/ke, kako osmiliti motivirajuće volonterske pozicije i koje karakteristike rada i odnosa s volonterima/kama povećavaju njihovu motivaciju za uključivanje, odnosno nastavak volontiranja.

KAKO LJUDE POTAKNUTI NA VOLONTIRANJE? (629.4 KB)

DOBROBITI VOLONTIRANJA

Kada ljude pitate tko je volonter/ka, većina će odgovoriti da je volonter/ka netko tko ulaže svoje vrijeme u pomaganje drugima, ne očekujući pritom išta zauzvrat. Iako volonteri/ke, uglavnom, ne očekuju nagradu za svoja djela, oni nagradu dobivaju, bez izuzetka. Pomaganje drugima je jednako toliko vrijedno za onoga tko pomaže koliko i za osobu koja tu pomoć prima. Znanstvena istraživanja obiluju dokazima o pozitivnom utjecaju volontiranja na volontera/ku. Nalazi pokazuju da nas volontiranje čini zdravima – u fizičkom, mentalnom i emocionalnom pogledu.

NAGRAĐIVANJE VOLONTERA I VOLONTERKI

Ljudi volontiraju kako bi zadovoljili neke od svojih najvažnijih potreba – za društvenošću, (samo)poštovanjem i samoaktualizacijom. 

Priznanje, u različitim bojama i oblicima, “valuta” je kojom vrednujete rad volontera. Pravednim i pravodobnim nagrađivanjem vaših volontera izravno utječete na njihovu posvećenost i želju da ostanu povezani s vašom organizacijom. Tako im šaljete poruku da dobru volju, trud i vrijeme koje ulažu primate s pažnjom te da ih prepoznajete i cijenite.

Najveća nagrada koja se dodjeljuje u Hrvatskoj je Državna nagrada za volontiranje, propisana ZoV-om. Dodjeljuje ju Vlada Republike Hrvatske na preporuku Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva prilikom Međunarodnog dana volontera, 5. prosinca. Natječaj se uglavnom očetkom listopada, stoga pratite stranice nadležnog Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Kako možete nagraditi volontere i volonterke?

Nagrada može biti neformalna i formalna.

NEFORMALNO:

 • Kažite "Hvala"
 • Čestitajte rođendan
 • Poklonite karte za kino, kazalište, sportski događaj ili drugu manifestaciju koju voli
 • Organizirajte zajedničko druženje
 • Pružite volonteru priliku da ispriča svoje iskustvo u medijima
 • Podržite volontera u pokretanju neke nove inicijative

FORMALNO:

 • Odajte javno priznanje i dodijelite zahvalnicu
 • Napišite pismo preporuke
 • Ponudite sudjelovanje na edukaciji od interesa, na trošak organizacije
 • Posvetite posebnu pažnju izradi potvrde o kompetencijama stečenim volontiranjem
 • Ponudite članstvo u udruzi
 • Nominirajte volontera za neku od volonterskih nagrada

Pročitajte: 

100 zlatnih pravila kod nagrađivanja volontera i volonterki (32.5 KB)

POTVRDA O KOMPETENCIJAMA

Kroz volontersko iskustvo stječete vrijedna znanja i vještine koje vam omogućavaju napredak u različitim životnim područjima. Tako će vam, na primjer, vještina (samo)prezentacije stečena kroz angažman na volonterskoj poziciji  "Promotor/ice volonterstva u zajednici" pomoći na razgovoru za budući posao. Koje vještine stječete, kako ih stječete i koliko ste u nekoj vještini napredovali možete bilježiti u Potvrdi o kompetencijama stečenim volontiranjem. To je službeni dokument koji predstavlja razvoj vaših kompetencija kroz volonterska iskustva.

WEBINARI o utjecaju koronavirusa na volontersku zajednicu

Trenutno smo svjedoci globalne pandemije koja nam je uvelike promijenila svakodnevnicu, te se posljedično suočavamo s brojnim izazovima - neizvjesnost, nemogućnost kretanja, strah od zaraze, izolacija i dr. Mnogi se volonteri, usprkos situaciji, vode svojim srcem i pomažu. Valja, pritom voditi računa o njihovoj dobrobiti, te o dobrobiti korisnika. 

U tu je svrhu IAVE, Međunarodna organizacija za razvoj volonterstva, osmislila niz webinara koji se tiču teme koronavirusa i njegovog utjecaja na volontersku zajednicu.