Volonterski centar Istra

Specifični oblici volontiranja

Inkluzivno volontiranje naslanja se na koncept socijalne inkluzije, odnosno socijalnog uključivanja koji predstavlja proces koji osobama izloženim riziku od siromaštva i socijalne uključenosti pruža mogućnost za stjecanje prilika i resursa za puno sudjelovanje u gospodarskom, pravno-političkom, društvenom i kulturnom životu. Proces osigurava njihovo značajnije sudjelovanje u procesu odlučivanja, što utječe na pristup i ostvarivanje temeljnih prava (Europska komisija, 2004.; prema Šimić i sur.; n.d.).

Koncept inkluzivnog volontiranja predstavlja promjenu paradigme, na način da se socijalno isključene osobe, najčešće korisnici/ce pojedinih usluga i/ili volonterskih aktivnosti, u društvo uključuju u ulozi volontera/ki i aktivno doprinose svojoj zajednici (Phoenix i sur., 2002).

Više čitajte o vodiču kojeg dijelimo:

Inkluzivno volontiranje (319.0 KB)

INKLUZIVNO VOLONTIRANJE - PRIMJER DOBRE PRAKSE

Volonterka Lorena Ivančić provela je dan u Društvu osoba s invaliditetom Rovinj čiji je član volonter u Gradskoj knjižnici u Rovinju.

Pročitajte Lorenina zapažanja.