Volonterski centar Istra

Društvo osoba s invaliditetom Rovinj

Adresa: Carducci bb
Grad: Rovinj i okolica
Poštanski broj: 52210
Kontakt osoba: Jelena Petranović
Telefon: 052/815-287
Fax: 052/815-287
Mobitel: 0977476107
E-mail: doi-ada@hi.ht.hr
Web site: http://www.doi-ada.hr/
Opis: Društvo se bavi promicanjem i zaštitom prava osoba s invaliditetom
te njihovih socijalnih, zdravstvenih, kulturnih, športskih i odgojno obrazovnih interesa, pružanjem psihosocijalne i edukacijsko rehabilitacijske podrške OSI i njihovim obiteljima. Također ima za cilj poticati inkluzijske procese, senzibilizirati javnost te smanjInjiti prisutnu infanitilizaciju OSI u društvu.


Potrebe za volonterima: Volonteri su potrebni kao podrška i asistencija u
- radno-okupacionoj terapiji,
- radinicama samoosnaživanja i samozastupanja
- kreativnim aktivnostima,
te u vidu kućne posjete nemoćnim i nepokretnim članovima i osobne pratnje članovima u njihovim društvenim aktivnostima
Specifičnosti volontiranja: Visoka razina strpljivosti i senzibiliziranosti , spremnost na učenje, pozitivan stav prema životu

Volonterska mjesta

Trenutno nema projekata.