Volonterski centar Istra

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre

Adresa: Rakovčeva 8 (Gajeva 3, DC Rojc)
Grad: Pula i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: Zuzana Hoti-Radolović
Telefon: 052/505-576
Fax: 052/383-755
Mobitel: 091 650 55 76
E-mail: dosti@hi.t-com.hr
Web site: http://www.sdtiiz.hr/pula/index.html
Opis: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom nevladina je i nestranačka organizacija u koju se dragovoljno uključuju osobe s invaliditetom te svi građani, fizičke i pravne osobe voljne dati svoj doprinos u ostvarivanju ciljeva i misija Društva.
Društvo djeluje na području nekadašnje Općine Pula tj. na području gradova Pule i Vodnjana te općina Barban, Marčana, Svetvinčenat, Fažana, Ližnjan i Medulin.
Osnivačka Skupština Društva održana je 23. siječnja 1982. godine.
Mijenjanje svijesti o samome sebi i mijenjanje svijesti okoline o osobama s invaliditetom kao jednakovrijednim i jednako sposobnim članovima društva koji su spremni i mogu dati svoj doprinos u svakodnevici svoje obitelji, profesionalno, ali i na poljima društvenog života općenito okosnica su minulog, ali i budućeg rada DOSTI. U najvećoj mjeri aktivnosti su usmjerene k članovima koji su pri samozbrinjavanju ovisni o pomoći druge osobe.
Individualni pristup svakom problemu, svakom članu i rješavanje problema koji vrlo često izgledaju nerješivima, najveći su izazovi s kojima smo se kroz godine susretali.
Uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redovito školovanje, zapošljavanje, pristupačne ustanove, mobilnost problemi su s kojima smo se tijekom godina susretali.
No trendovi se mijenjaju, odnosi spram osoba s invaliditetom se mijenjaju i vjerujemo kako smo i mi, odnosno trud i rad koji smo uložili, zaslužni za barem djeličak promjena koje danas vidimo.
Naši dugoročni ciljevi su:
- stvaranje baze podataka o osobama s tjelesnim invaliditetom s prebivalištem na području djelovanja Društva, njihovim potrebama, socijalnom, materijalnom, obrazovnom i radnom statusu
- unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom
- izmjene zakonskih propisa u korist osoba s tjelesnim invaliditetom
- pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala
- edukacija roditelja u provođenju rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju
- osnivanja službi i ustanova za osobe s tjelesnim invaliditetom
- osnaživanje osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju za aktivno participiranje u životu zajednice
- informiranja članova i javnosti o problematici iz ove domene
- rješavanje svih ostalih pitanja od interesa za redovne članove i njihove obitelji iz djelokruga rada Društva
Aktivnosti koje Društvo provodi u svrhu postizanja zadanih ciljeva su:
- prikupljanje podataka putem članskog upitnika te kroz provođenje anketa
- organizacija edukativnih radionica iz područja: očuvanja i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, iz područja ljudskih prava / prava osoba s invaliditetom i svih ostalih radionica u skladu s utvrđenim potrebama članova
- praćenje domaćih i stranih propisa u području zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja itd. te predlaganje i zagovaranje kvalitetnijih rješenja hrvatske politike.
- pružanje standardiziranih socijalnih usluga (prijevoz, pomoć u kući i sl.)
- provođenje akcija i projekata samostalno i u suradnji s udrugama, organizacijama i ustanovama iz zemlje i inozemstva, kao što su javna istupanja, tribine, okrugli stolovi, predavanja, seminari, istraživanja, izdavaštvo, javna događanja, kampanje i sl.
- organizacija zajedničkih izleta, druženja, sportsko rekreativnih i zabavnih sadržaja u svrhu uključivanja u život zajednice i pomoć u procesu aktivne resocijalizacije
- tiskanje informativnih letaka, publikacija i sl.
- ostale aktivnosti od zajedničkog interesa članova temeljem odluka Predsjedništva DOSTI
Potrebe za volonterima: U provedbi svih programskih aktivnosti imamo potrebu za volonterima i to za:
- pomoć i pratnju članovima prilikom odlaska na izlete, druženja, sportske aktivnosti
- kućne posjete starijim i nemoćnim osobama s invaliditetom
- pomoć u organizaciji i provedbi akcija, kampanja i ostalih aktivnosti Društva
Specifičnosti volontiranja: Osobe s invaliditetom nemaju nikakve posebne potrebe, one imaju sve one iste potrebe koje ima i redovna populacija samo ih uslijed svoje dijagnoze i/ili stanja zadovoljavaju na drugačiji način. Vrlo često orijentirani su na pomoć jednog ili dva člana obitelji s vrlo uskim ili gotovo nikakvim krugom prijatelja i poznanika. Specifičnost volontiranja za osobe s invaliditetom je ta što je potrebno biti senzibiliziran za njihove potrebe, no nikako ne sažaljevati ih.

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
SURADNIK U PROVEDBI AKTIVNOSTI ANKETIRANJA ČLANOVA Pula i okolica 01.02.2019 - 28.02.2019
Suradnik u organizaciji druženja osoba s invaliditetom Pula i okolica 01.07.2018 - 15.07.2018
Pratitelj/pratiteljica osobi s invaliditetom Pula i okolica 12.09.2019 - 14.09.2019
Edukator - mentor za praktično korištenje aplikacija na pametnim telefonima Pula i okolica 25.10.2022 - 22.12.2022