Volonterski centar Istra

Labin Art Express XXI

Adresa: Rudarska 1
Grad: Labin i okolica
Poštanski broj: 52220
Kontakt osoba: Tina Gaspari
Telefon: 052/857041
Fax: 052/857041
Mobitel: 095/8402666
E-mail: lae@pu.t-com.hr
Web site: http://www.lae.hr/
Opis: 1991.g. osnovano je kulturno-umjetničko društvo 'Labin Art Express(L.A.E.),1998.god. preregistrira-no u kulturno-umjetničku udrugu, te u prosincu 2005., zbog promjene članstva, imena, statuta i us-troja udruge, nanovo je registrirana kao udruga 'Labin Art Express XXI'. Najvažniji projekt udruge jest kulturni centar i klub mladih ”Lamparna” - projekt zaštite 300-godišnje tradicije rudarenja kroz pretvorbu industrijske baštine, tj napuštenih prostora (ukupno 3.000 m2) bivšeg rudnika ugljena u Labinu (Istarski ugljenokopi Raša) u moderan, multifunkcionalni kulturni centar za mlade. Otvara-njem KuC-a ”Lamparna” 1998.g. spašeni su i sanirani te je dana nova vrijednost prostorima, koji čine kulturno nasljeđe grada i RH, pokazano je u praksi kako eksploatacija prostora može prerasti u ekologiju prostora, promijenjen je izgled Podlabina (vizuelno i sadržajno) u grad atraktivnih sadrža-ja. Ambicije KuC-a “Lamparna” su da prostorno i programski bude jedan od vodećih europskih cen-tara alternativne kulture i umjetnosti (posebno na području novih medija), ali i lokalni civilno-društveni centar za mlade kao ishodišna točka njihovog društveno-političkog obrazovanja i angaž-mana, mjesto izvaninstitucionalnog obrazovanja, razmjene ideja, akcije i suradnje mladih ljudi iz Labina, Istre, Hrvatske s mladima iz cijele Evrope, kao i regionalni NGO centar. KuC»Lamparna» ima 4 osnovna područja djelovanja kojima neposredno ili posredno utječe na demokratizaciju i raz-voj civilnog društva: 1.) Organizirano i kreativno korištenje slobodnog vremena mladih ljudi prven-stveno u cilju njihovog većeg društveno-političkog angažmana, 2.) Kulturno-umjetnička djelatnost, 3.) Edukativno/obrazovna djelatnost s naglaskom civilno-društveni aktivizam, 4.) Spomeni-čko/muzejska djelatnost. Prve aktivnosti u prostoru Lamparne započele su još 1992.g. kada kultur-no-umjetničko društvo Labin Art Express (L.A.E.) zauzima prostor i organizira potpisivanje peticije (skupljeno 1.700 potpisa) za dodjelu Lamparne, kako bi se spriječilo otvaranje tvornice keramike u njoj te rušenje rudničkog tornja (tzz. “šoht”). 1993.g. Lamparna i “šoht” proglašeni su spomenikom kulture, a 1996. god. projekt dobiva visoko pokroviteljstvo Vijeća Evrope te postaje pridruženi član networka Trans Europe Halles (TEH), mreže 30-tak vodećih europskih kulturnih centara. U Lam-parni je do danas pored stotinjak međunarodnih izložbi, koncerata, kazališnih/plesnih predstava i performansa, nekoliko međunarodnih likovnih i kazališno-plesnih radionica, festivala i drugih kul-turnih manifestacija, održan velik broj radionica o ljudskim pravima, civilnom društvu i građanskom aktivizmu, ekologiji, Internetu, net artu i digitalnoj umjetnosti, kao i nekoliko međunarodnih konfe-rencija (kulturne mreže TEH, BAN, Art Servers Unlimited, Oracle,...) i mnogo drugih kultur-nih/obrazovnih programa prvenstveno namijenjenih mladim ljudima. Važnije aktivnosti, projekti i drugi programi udruge realizirani u posljednje dvije godine:
- Radio ‘Kova’ – proizvodnja radio programa u sklopu mreže Internet radija ‘Stanica MIR’;
- četiri međunarodne kazališno-plesne radionice, KuC ‘Lamparna, 2007.-2009;
- ‘Alternativni program prevencije zlouporabe droga’, 2006.-2008.;
- Festival filma o ljudskim pravima, Labin, 2006. i 2007.;
- TRANSART festival 2006., 2007. i 2008;
- drugo, prošireno izdanje knjige 'Problem vožnje svemirom' Hermana Potočnika Noordunga, 2007.;
- ‘Noordung-NASA-Pula’ - projekt izvaninstitucionalnog obrazovanja mladih, 2006.-2009.;
- redovne djelatnosti i programi udruge L.A.E. XXI (godišnje 20-tak koncerata, 10-tak izložbi te više od 10 tribina, radionica i predavanja; redovite filmske i video projekcije te kreativne radionice i drugi obrazovni programi), Kluba mladih 'Lamparna' (dnevni boravak članova kluba, probe glazbenih gru-pa i DJ-a, 4-5- koncertata, projekcija aktivističkih filmova i dr.programa godišnje) te od 2008.g. i Građanske inicijative mladih (redovni tjedni sastanci re radionice, predavanja, akcije,..);
- Građanska inicijativa za 'Novi Labin' – projekt poticanja društveno-ploitičkog aktivizma mladih na području grada Labina te općina Pićan. Kršan, Sv. Nedelja i Raša – projekt u tijeku;
- rekonstrukcija i uređenje interijera KuC-a 'Lamparna' – upravo u u tijeku, u sklopu projekta «Unap-ređenje društveno-političkog aktivizma mladih kroz kulturni centar i Klub mladih 'Lamparna'» (više na http://lamparna.hr/)
- Europska interdisciplinarna platforma 'Underground City XXI' - projekt u tijeku uz potporu Europs-ke komisije, Istarske županije i Ministarstva kulture;
Potrebe za volonterima: Organizacija ima 20-tak stalnih volontera, no ovisno o realizaciji raznih projekata udruge povremeno se javlja potreba za angažmanom većeg broja volontera.
Najviše potrebe za volonterima organizacija ima u sklopu Kluba mladih «Klub 21» (u sklopu DKC-a „Lamparna“), koji prvenstveno cilja na oko 3.500 mladih (15-30 g. starosti) sa području bivše općine Labin (danas Grad Labin i 4 općine: Sv.Nedelja, Kršan, Pićan i Raša), dok je dio programa usmjeren i na dio mladih iz ostalih dijelova Istarske županije. Više na www.lamparna.hr.
Specifičnosti volontiranja: Volontiranje se većinom odnosi na pomoć pri organizaciji raznih aktivnosti, ili na dijeljenje informativnih brošura ili letaka, sudjelovanje u edukativnim aktivnostima, itd.

Volonterska mjesta

Trenutno nema projekata.