Volonterski centar Istra

Udruga cerebralne paralize Istarske županije

Adresa: Gajeva 3
Grad: Pula i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: S. Stojanović, Gordana Hosni Hrvatin
Telefon: Tajništvo 0998198855, predsjedništvo 0993127814
Fax: /
Mobitel: Svetlana Stojanović 099/8198855
E-mail: ucpiz.pu@gmai.com
Web site: https://www.facebook.com/pages/Udruga-cerebralne-paralize-Istarske-%C5%BEupanije/123475007838536
Opis: Udruga cerebralne paralize Istarske županije osnovana je 2005. godine, s osnovnim ciljem poboljšanja kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom, što uključuje poboljšanje njihovog zdravstvenog, obrazovnog, radnog i društvenog statusa uopće.

Cerebralna paraliza je grupa poremećaja pokreta i položaja uzrokovana defektom ili oštećenjem ranog stadija razvoja mozga.
Djeca i odrasli s cerebralnom paralizom koji najviše trebaju našu podršku jesu osobe koje se ne mogu samostalno kretati, često čak ni u kolicima, već im je potrebna svakovrsna pomoć drugih osoba.

Program naše Udruge popunjen je raznovrsnim edukatinim sadržajem i aktivnostima, od sportskih poput plivanja do kreativnih poput likovnih i literarne radionice radionica.

U našoj se Udruz provodi nekoliko projekata, od kojih Projekt plivanje za djecu i osobe s posebnim potrebama, Projekt Osobni asistent, Projekt Ljetni kamp "Sunce i avantura", LJetni kampić "Mornar" i Zimski kamp.
Na tjednoj bazi održavaju se likovna i literarna radionica uz stalno prisustvo znatiželjnih i vrijednih volontera.
Naši su volonteri najaktivniji pri likovnoj i literarnoj radionici koje se održavaju tri puta tjedno (likovna dva puta tjedno, literarna jednom tjedno), projektu Ljetni kamp "Sunce i avantura" te zimskom kampu, koji se održavaju jednom godišnje u mjesecu lipnju i prosincu.
Potrebe za volonterima: Naša Udruga ima potrebu za volonterima najčešće u aktivnostima na tjednoj odnosno mjesečnoj bazi te pri dva kampa, ljetni kamp "Sunce i avantura" (lipanj) i Zimski kamp (prosinac).

TJEDNO:

Dva puta tjedno: tokom cijele godine održava se likovna radionica u prostorima naše Udruge, gdje se naši likovnjaci i volonteri druže i zabavljaju pri izradi radova raznovrsnim likovnim tehnikama.

Jednom tjedno: tokom cijele godine održava se literarna radionica, gdje naši vrijedni literarci stvaraju vlastite radove.
Obje radionice imaju pauzu tokom ljetnih mjeseci, od lipnja do rujna.
Opis posla: pomoć pri radionicama na način da se dodaju boje, pomoć oko crtanja (pridržavajući ruku, namještajući papir i slično), pomoć oko pisanja, pomoć u pripremi za radionicu i održavanju prostora urednim nakon ili prije radionice.

MJESEČNO:

Jednom mjesečno volonteri i korisnici organiziraju druženje odnosno odlazak na kulturni događaj, manifestaciju ili jednostavno druženje uz kavu u našem lijepom gradu.
Aktivnost se ne odvija nužno jednom mjesečno već po dogovoru i mogućnostima volontera i korisnika.

GODIŠNJE:

Ljetni kampić "Mornar"
održava se jednom godišnje u trajanju od mjeseca srpnja - kolovoza.
Tokom tog perioda, održava se na tjednoj bazi, dva do tri puta tjedno.
Obuhvaća plivanje te raznovrsne radionice koje organiziraju voditelji kampića.
Volonteri sudjeluju u određenim aktivnostima kampa, pomažu oko hranjenja i ostalih potreba korisnika.
Opis posla: pomoć oko potreba korisnika, sudjelovanje u raznovrsnim igrama i radionicama.Ljetni kamp "Sunce i avantura"
održava se jednom godišnje u mjesecu lipnju.

Riječ je o kampu koji se održava u autokampu Medulin, u trajanju od 5 dana.

Djeca naše Udruge su u kampu na dnevnoj bazi, a njegu oko njih obavlja veći broj volontera. Tokom kampa održavaju se radionice poput likovne i dramske radionice, te se na kraju kampa prezentira i novonastala kratka predstava. Volonteri sudjeluju u svim aktivnostima kampa i osmišljavaju raznovrsne igre, pomažu oko hranjenja i ostalih potreba korisnika.
Opis posla: pomoć oko potreba korisnika, osmišljavanje i sudjelovanje u raznovrsnim igrama.

Zimski kamp
je nastao na inicijativu samih volontera!
Održava se u mjesecu prosincu svake godine, u zagrijanom prostoru i toploj, zabavnoj atmosferi a sam program kampa uvijek maštovito i kreativno smišljaju korisnici i volonteri.
Opis posla: volonteri sami osmišljavaju program kampa, vlastitim idejama i prijedlozima - svaka nova izvediva ideja je dobrodošla! :)
Specifičnosti volontiranja: Volontere koji se javljaju za volontiranje u našoj Udruzi informiramo o istoj te o specifičnosti posla koje će obavljati, pošto je riječ o osjetljivim skupinama građana. S volonterima se sklapa Ugovor o volontiranju, sukladno Zakonu o volonterstvu.Za svakog je volontera osigurana volonterska knjižica i upis sati, topli obrok za vrijeme kampova, hrana i osvježenje tokom radionica.

Volonterska mjesta

Volontersko mjesto Lokacija Period
Pomoć pri organizaciji manifestacije "Svi smo mi jednaki" Pula i okolica 13.06.2015 - 16.06.2015
Likovna radionica Pula i okolica 03.04.2019 - 31.12.2019
Zimski kamp Pula i okolica 26.12.2019 - 30.12.2019
Uređenje web stranice Udruge cerebralne paralize IŽ Pula i okolica 03.04.2019 - 31.12.2019
Asistent/ica pri literarnoj radionici Pula i okolica 03.04.2019 - 31.12.2019
Ljetni kamp "Sunce i avantura" Pula i okolica 20.08.2018 - 25.08.2018
Likovna radionica za volontere Pula i okolica 11.04.2019 - 14.06.2019