Volonterski centar Istra

Udruga invalida rada Istre

Adresa: Tomasinijeva 11, 52100 Pula
Grad: Pula i okolica
Poštanski broj: 52100
Kontakt osoba: Marija Grgorinić
Telefon: 052/212 961
Fax: 052/212 961
Mobitel: 099/825 651
E-mail: invalidiradaistre@vip.hr
Opis: Udruga invalida rada Istre okuplja invalide rada na području istarske županije ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanje mogućnosti invalida rada.
Uključivanjem što većeg broja invalida rada u rad Udruge
postiže se veća ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost invalida rada.
Osnovi ciljevi Udruge:
prevencija progresije invalidnosti invalida rada Istre
poboljšavanje uvjeta života invalida rada Istre
senzibiliziranje javnosti za potrebe invalida rada Istre
pružanje dnevnih usluga članovima udruge

Potrebe za volonterima: Volonteri su nam potrebni pri radu sa našim članovima npr. kada idemo na izlet - kao pratnja, u slobodno vrijeme - kao društvo u šetnji, u svakodnevnim poslovima - kupovina namirnica, lijekova i sl.
U udruzi uključili bi volontere prilikom obilježavanja važnih datuma npr. Nacionalni dan invalida rada, Međunarodni dan osoba s invaliditetom i sl. uključivši ih u samu organizaciju (od početne organizacije do dijeljenje letaka, izrade plakata i sl.)
Specifičnosti volontiranja: Volonteri bi trebali imali razvijen senzibilitet za osobe s invaliditetom, te za rad za osobama starije životne dobi.

Volonterska mjesta

Trenutno nema projekata.