Volonterski centar Istra

Asistent/ica u Klubu mladih volontera/ki

Organizator: Volonterski centar Istra i udruga ZUM
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 10
Kontakt (osoba): Tihana Fontana i Aleksandra Lera 097 671 3214, 097 6766 252 vci@vci.hr
Web: http://www.vci.hr/
Period: 11.03.2019 - 31.12.2019
Učestalost: 2 puta mjesečno
Opis volonterskog mjesta: Volonterski centar Istra i Udruga ZUM su 2017. godine u sklopu projekta "Volontiranje - snaga mladih", kroz financijsku potporu Grada Pule, pokrenuli prvi Klub mladih volontera/ki koji je nastao s ciljem okupljanja mladih volontera/ki te onih koji tek žele postati u razmjeni mišljenja, iskustva i ideja, organizacije zajedničkih volonterskih inicijativa i aktivnosti za mlade te stjecanja novih prijateljstava.

Klub je zamišljen kao mjesto susreta i podrške svima koji ne žele biti samo pasivni promatrači već se žele uključiti i aktivno doprinijeti da naša lokalna zajednica bude bolje povezana, a njeni potencijali prepoznati.

Klub mladih volontera/ki otvoren je i dostupan svima u dobi od 15 do 30 godina koji imaju malo slobodnog vremena te ga žele utrošiti na unapređenje lokalne zajednice.

Program Kluba mladih volontera/ki nastavlja se i u 2019. godini te su potrebni volonteri/ke koji će se priključiti radu Kluba i to na način da:
- sudjeluju u sastancima Kluba (2x mjesečno)
- osmišljavaju aktivnosti za Klub
- promoviraju rad Kluba (usmeno, putem društvenih mreža...)
- sudjeluju u aktivnostima Kluba
Potrebne vještine: Radimo u grupi, stoga je najvažnije: otvorenost, tolerancija i vještine timskog rada.
Posebni zahtjevi: Dob između 15 i 30.
Komentar organizatora: Osiguravamo osvježenje i grickalice tijekom sastanka i sav potreban materijal za rad.

Uložene volonterske sate upisujemo u volontersku knjižicu (ako je nemate - dobivate je kod nas :)).
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi, Volonterstvo, Ostalo
Prijavljeni volonteri: Valeria , Petra , Katharina , Paola