Volonterski centar Istra

Kreativne radionice 2015. (Pula/Pazin) - asistent/ica - POPUNJENO

Organizator: CZSS Pazin - Obiteljski centar
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 6
Kontakt (osoba): Danijela Ustić, 391-713, danijela.ustic@socskrb.hr - danijela.ustic@socskrb.hr
Period: 01.07.2015 - 31.08.2015
Učestalost: dvaput tjedno po 3 sata (između 9 i 14 sati; točno vrijeme ovisi o lokaciji)
Opis volonterskog mjesta: Obiteljski centar sedmu godinu zaredom provodi "Kvartovski đir" - ciklus ljetnih kreativnih radionica s djecom starijeg osnovnoškolskog uzrasta (11-15 godina), čiji su ciljevi omogućiti konstruktivno provođenje slobodnog vremena i potaknuti razvoj kreativnih i komunikacijskih vještina.
Voditeljice radionica su vanjske suradnice CZSS Pazin (Obiteljskog centra), iskusne u primjeni specifičnih kreativnih tehnika i radu s grupama djece.

Pomoć volontera potrebna je u obliku pripreme i pospremanja prostora, pribora i materijala za rad, dočekivanja i ispraćanja djece iz radnog prostora, podrške djeci u komunikaciji u grupi i s voditeljicom te u izvođenju praktičnih zadataka (pojašnjavanje uputa, pomoć djeci koja ne mogu sama i sl.). Volonteri na taj način, kao izravna podrška i modeli ponašanja, pomažu djeci da kreativno provedu dio svojih ljetnih praznika, razvijaju nove interese i poboljšavaju odnose s vršnjacima.
Uz to, volonteri vode brigu o evidentiranju prisutnosti djece, prikupljanju upitnika, fotografiranju i sličnim poslovima prema dogovoru s voditeljicom programa i voditeljicom grupe.
Na kraju ciklusa radionica, volonteri se uključuju i u organizaciju završnog susreta s djecom i roditeljima (izložba, predstava, domjenak ili sl.).

Volontiranje dvaput tjedno po 3 sata,
u trajanju od najviše 6 tjedana (u razdoblju srpanj - kolovoz 2015.),
na jednoj od 3 lokacije u Puli i 1 u Pazinu.
(Ukupno do 36 sati volontiranja.)
Potrebne vještine: Traže se mlade osobe od 17 do 27 godina sa sljedećim osobitostima:

- razvijene komunikacijske vještine,
- uvažavanje različitosti,
- spremnost na suradnju i timski rad,
- odgovornost,
- interes za rad i druženje s djecom i za kreativne aktivnosti,
- dostupnost cijelo vrijeme trajanja pojedinog ciklusa.

Za "Kvartovski đir" trebamo najviše 6 volontera/ki za radionice u Puli te najviše 2 za radionice u Pazinu.
Posebni zahtjevi: Preduvjet za početak volontiranja je završena priprema za volontiranje u organizaciji OC (trajanje 2-3 sata).
Komentar organizatora: Molimo da kod prijave izvan baze VCI-ja navedete jeste li zainteresirani za volontiranje u Puli ili u Pazinu.

Svi volonteri nakon prvog kontakta s OC-om ispunjavaju prijavnicu, a nakon završene pripreme za volontere potpisuju ugovor o volontiranju.

Volonterima su tijekom radionica dostupna ista osvježenja i prostori kao i djeci (uredan sanitarni čvor, voda ili drugi napitci), a tijekom cijelog ciklusa im je telefonom dostupna jedna od koordinatorica volontera za rješavanje tekućih pitanja ili dilema.

Po završetku volontiranja izdajemo potvrdu o volontiranju ili ispunjavamo vaše volonterske knjižice.

Ako vam je prije prijave kroz bazu potrebno više informacija, možete nas nazvati na telefone 391-713 ili 391-425.

"Kvartovski đir" je, osim djeci, do sada uvijek bio zabavan i volonterima :)
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Lara , Doris , Mirna