Volonterski centar Istra

Kreativne radionice s djecom 2014.- asistent/ica

Organizator: CZSS Pula-Pola - Obiteljski centar
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 12
Kontakt (osoba): Danijela Ustić, danijela.ustic@ociz.hr, 391-425 - danijela.ustic@socskrb.hr
Web: http://www.ociz.hr/
Period: 02.07.2014 - 28.08.2014
Učestalost: dvaput tjedno po 3 sata (između 9 i 14h, ovisno o lokaciji)
Opis volonterskog mjesta: Obiteljski centar šestu godinu zaredom provodi "Kvartovski đir" - ciklus ljetnih kreativnih radionica s djecom starijeg osnovnoškolskog uzrasta (11-15 godina), čiji su ciljevi omogućiti konstruktivno provođenje slobodnog vremena i potaknuti razvoj kreativnih i komunikacijskih vještina.
Voditeljice radionica su vanjske suradnice CZSS Pula-Pola (Obiteljskog centra), iskusne u primjeni specifičnih kreativnih tehnika i radu s grupama djece.

Pomoć volontera potrebna je u obliku pripreme i pospremanja prostora, pribora i materijala za rad, dočekivanja i ispraćanja djece iz radnog prostora, podrške djeci u komunikaciji u grupi i s voditeljicom te u izvođenju praktičnih zadataka (pojašnjavanje uputa, pomoć djeci koja ne mogu sama i sl.). Volonteri na taj način, kao izravna podrška i modeli ponašanja, pomažu djeci da kreativno provedu dio svojih ljetnih praznika, razvijaju nove interese i poboljšavaju odnose s vršnjacima.
Uz to, volonteri vode brigu o evidentiranju prisutnosti djece, prikupljanju upitnika, fotografiranju i sličnim poslovima prema dogovoru s voditeljicom programa.
Na kraju ciklusa radionica, volonteri se uključuju i u organizaciju završnog susreta s djecom i roditeljima (izložba, predstava, domjenak ili sl.).

Volontiranje dvaput tjedno po 3 sata,
u trajanju najviše 6 tjedana (u razdoblju srpanj - kolovoz 2014.),
na jednoj od 5 lokacija u Puli i bližoj okolici.
(Ukupno do 36 sati volontiranja.)
Potrebne vještine: Traže se mlade osobe od 17 do 27 godina sa sljedećim osobitostima:

- razvijene komunikacijske vještine,
- uvažavanje različitosti,
- spremnost na suradnju i timski rad,
- odgovornost,
- interes za rad i druženje s djecom i za kreativne aktivnosti,
- dostupnost cijelo vrijeme trajanja pojedinog ciklusa.
Posebni zahtjevi: Preduvjet za početak volontiranja je završena edukacija u organizaciji OC (trajanje 4 sata).
Komentar organizatora: Volonterima su tijekom radionica dostupna ista osvježenja i prostori kao i djeci (uredan sanitarni čvor, voda ili drugi napitci), a tijekom cijelog ciklusa im je telefonom dostupna jedna od koordinatorica volontera za rješavanje tekućih pitanja ili dilema.

Zainteresirani za volontiranje najprije ispunjavaju i dostavljaju prijavnicu (dostupna na internetskim stranicama www.ociz.hr i pri osobnom dolasku u OC). Nakon prijemnog razgovora i završene edukacije volonteri s CZSS Pula-Pola (Obiteljskim centrom) potpisuju ugovor o volontiranju.
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Alenka