Volonterski centar Istra

Kvartovski đir 2018.: kreativne radionice s djecom

Organizator: CZSS Pazin - Obiteljski centar
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 7
Kontakt (osoba): Danijela Ustić, Jelena Pereša, telefon 391-425 - danijela.ustic@socskrb.hr
Web: http://czss-pazin.hr/oc-pula/
Period: 09.07.2018 - 31.07.2018
Učestalost: triput tjedno: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 9,30 do 12h
Opis volonterskog mjesta: Obiteljski centar desetu godinu zaredom u Puli provodi "Kvartovski đir" - ciklus ljetnih kreativnih radionica s djecom od 11 do 15 godina, čiji su ciljevi omogućiti konstruktivno provođenje slobodnog vremena i potaknuti razvoj kreativnih i komunikacijskih vještina. Do sada smo provodili likovno-kreativne, keramičke, dramske i radionice izrade lutaka.
Voditeljice radionica su vanjske suradnice CZSS Pazin (Obiteljskog centra), iskusne u primjeni specifičnih kreativnih tehnika i radu s grupama djece.

Pomoć volontera potrebna je u obliku pripreme i pospremanja prostora, pribora i materijala za rad, dočekivanja i ispraćanja djece iz radnog prostora, podrške djeci u komunikaciji u grupi i s voditeljicom te u izvođenju praktičnih zadataka (pojašnjavanje uputa, pomoć djeci koja ne mogu sama i sl.). Volonteri na taj način, kao izravna podrška i modeli ponašanja, pomažu djeci da kreativno provedu dio svojih ljetnih praznika, razvijaju nove interese i poboljšavaju odnose s vršnjacima.
Uz to, volonteri vode brigu o evidentiranju prisutnosti djece, prikupljanju upitnika, fotografiranju i sličnim poslovima prema dogovoru s koordinatoricom volontera/ki i voditeljicom grupe.
Na kraju ciklusa radionica, volonteri se uključuju i u organizaciju završnog susreta s djecom i roditeljima (izložba, predstava, domjenak ili sl.).

Volontiranje triput tjedno (ponedjeljak, srijeda i petak) po 2,5 sata,
s početkom 9.7. i očekivanim završetkom 31.7.2018.
LOKACIJE održavanja radionica u Puli: osnovne škole Veruda, Veli Vrh, Giuseppina Martinuzzi i mjesni odbor Monte Zaro.
(Ukupno do 25 sati volontiranja.)
Potrebne vještine: Traže se mlade osobe od 16 do 29 godina sa sljedećim osobitostima:

- interes za rad i druženje s djecom i za kreativne aktivnosti,
- razvijene komunikacijske vještine,
- uvažavanje različitosti,
- odgovornost,
- spremnost na suradnju i timski rad,
- dostupnost cijelo vrijeme trajanja pojedinog ciklusa radionica.

Za "Kvartovski đir" trebamo 7 volontera/ki.
Posebni zahtjevi: Preduvjet za početak volontiranja je završena priprema za volontiranje u organizaciji OC (trajanje 2-3 sata).
Komentar organizatora: Svi potencijalni volonteri/ke nakon prvog kontakta s OC-om ispunjavaju prijavnicu, a nakon završene pripreme za volontere potpisuju ugovor o volontiranju.

Volonterima/kama su tijekom radionica dostupna ista osvježenja i prostori kao i djeci (uredan sanitarni čvor, voda ili drugi napitci), a onima kojima je to potrebno u mogućnosti smo unaprijed pokriti troškove javnog prijevoza. Tijekom cijelog ciklusa radionica volonterima/kama je telefonom i mailom dostupna jedna od koordinatorica volontera za rješavanje tekućih pitanja ili dilema.

Po završetku volontiranja izdajemo potvrdu o volontiranju ili ispunjavamo vaše volonterske knjižice.

Ako vam je prije prijave kroz bazu potrebno više informacija, možete nam pisati ili nas nazvati na 391-425 (Danijela ili Jelena).

"Kvartovski đir" je, osim djeci, do sada uvijek bio zabavan i volonterima :)
Kategorije volonterskih mjesta: Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Trenutno nema prijavljenih volontera