Volonterski centar Istra

Suradnik/ca u obrazovnom procesu

Organizator: Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 3
Kontakt (osoba): Iva Matanović 095 609 2542 domzaodgojpula.volonter@gmail.com
Web: http://domzaodgojpula.hr/
Period: 04.04.2022 - 04.07.2022
Učestalost: 1 do 2 puta tjedno po 2 sata, termini: pon - čet (9-11 h i 16-18 h), pet (9-11 h).
Opis volonterskog mjesta: Svojim angažmanom na volonterskom mjestu “Suradnik u obrazovnom procesu” volonter/ka pruža kontinuiranu podršku štićenicima Doma u svladavanju nastavnog gradiva sa ciljem njihovog uspješnog završavanja školske godine. Osim navedene podrške koja uključuje objašnjavanje gradiva koje dijete teško pamti, pomoć pri pisanju domaćih zadaća i ostalih zadataka za školu te razvoj tehnika učenja, učinak volonter/ke na ovoj poziciji uključuje i povećanje motivacije za daljnje školovanje, razvoj odgovornosti i radnih navika, povećanje koncentracije, stvaranje pozitivne slike o sebi, razvoj socijalnih i komunikacijskih vještina, stjecanje povjerenja u sebe i druge te prepoznavanje podrške dostupne u zajednici, čime se doprinosi promjeni neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, njihovom osnaživanju, osamostaljivanju i osobnom razvoju.
Potrebne vještine: - minimalno završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
- formalno ili neformalno iskustvo rada s djecom
- interes i spremnost za poučavanje
- komunikacijske i prezentacijske vještine
- socijalne vještine (suosjećanje, empatija)
- uvažavanje i poštivanje individualnih razlika
- strpljivost
- odgovornost, dosljednost i predanost u radu
- pozitivan stav
Posebni zahtjevi: Dužni smo u skladu sa zakonom prije početka volontiranja od Ministarstva pravosuđa dobiti Posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije i priložiti ga ugovoru o volontiranju.
Komentar organizatora: Prijaviti se možete kontaktiranjem koordinatorice volontera ili putem slijedećeg linka:

https://forms.gle/MibNCbwtGcgFiUiZ8

Naši su korisnici pripadnici ranjivih socijalnih skupina, a kako naši volonteri rade izravno sa njima, posebnu pozornost posvećujemo postupku selekcije volontera koji se temelji na prethodnom iskustvu, formalnom obrazovanju, posebnim vještinama i osobnim obilježjima potencijalnih volontera, jer nam trebaju posvećeni i odgovorni volonteri na pozicijama koje podrazumijevaju relativno duži volonterski angažman.

Od volontera očekujemo poštivanje kućnog reda i pravila Doma, kao i odgovornost u smislu korektnog izvršavanja poslova i povjerenih zadataka. Također, treba posebno istaknuti da u Domu strogo poštujemo profesionalnu tajnu stoga se od volontera tijekom i nakon završetka volontiranja očekuje da u tom smislu čuvaju privatnost svih korisnika.
Kategorije volonterskih mjesta: Edukacija, Djeca i mladi
Prijavljeni volonteri: Josipa