Volonterski centar Istra

Volonter

Organizator: UDRUGA ZA LJUDSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE "HOMO"
Lokacija: Pula i okolica
Ciljani broj volontera: 2
Kontakt (osoba): SAŠA MOHARIĆ 0976055661 sasa.moharic@gmail.com
Web: https://udruga-homo.com/
Period: 10.11.2020 - 30.11.2021
Učestalost: Po dogovoru.
Opis volonterskog mjesta: • rad na ostvarivanju jednakih mogućnosti pristupa uživanju ljudskih prava, uz pridavanje osobite pozornosti poštivanju prava ugroženih skupina, posebice pripadnicima etničkih, vjerskih i drugih manjina;
• pružanje podrške, informacija o pravima žrtava te osnaživanje žrtava kršenja ljudskih prava;
• upućivanje na relevantne institucije i organizacije civilnog društva;
• rad na projektima sa profesionalnim konzultantima u domeni nacionalnih i fondova EU (izrada i provedba projekata);
• rad sa pravnim timom udruge u domeni primarne besplatne pravne pomoći.
Potrebne vještine: Nema.
Posebni zahtjevi: Nema.
Komentar organizatora: Obzirom na termine rada/ volontiranja koji se zahtijevaju optimalno bi bilo da volonter ima status studenta, no nije naravno nužno nego je nužna želja za radom-učenjem i doprinosom zajednici.
Kategorije volonterskih mjesta: Ljudska prava
Prijavljeni volonteri: Moris , Viktorija