Volonterski centar Istra

Morisone

Nadimak: Morisone
Ime: Moris
Spol: Muško
Oblici volontiranja koji me zanimaju: Volontiranje u udrugama, Volontiranje u institucijama, Ad-hoc volonterske akcije, Domaći radni kampovi, Međunarodni radni kampovi, Organizacija javnih događanja, Volontiranje u uredu
Područja rada od interesa: Djeca i mladi, Ljudska prava, Kultura i umjetnost, Obrazovanje, Ruralni razvoj, Skrb o osobama s posebnim potrebama, Skrb o starijima, Zdravstvo i socijalna skrb, Zaštita okoliša, Zaštita životinja
Volontira na volonterskim mjestima: Volonter, Volonteri u Društvenom vrtu Gregovica